Generalforsamling 2018 - D.U.M.

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2018

Om klubben > Generalforsamling


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I

DANSK URAL/DNEPR MOTORCYKELKLUB
DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING DEN 11-8-2018 kl.15.00
På Kystvejen 4 - 5466 Asperup, Fyn (http://www.baaringskov.dk)

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT.

2: BESTYRELSENS BERETNING.

3: GODKENDELSE AF REGNSKAB UNDERSKREVET AF KASSERER OG REVISOR.

4: INDKOMNE FORSLAG.
Vedtægtsændring af § 2 se forslaget her

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

6: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, JF. §6 PÅ VALG:
Kaj Erik Hansen Modtager genvalg
Johan Hartvigsen Modtager genvalg
Henrik Dan Larsen Ønsker ikke genvalg

7: Valg af 2 suppleanter
Supp. Per Tang Kristensen ?
Supp. Ole Eriksen Modtager genvalg

8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Christian Faber-Rod Modtager genvalg
Revisor supp. Peter Krogsten Modtager genvalg   
               
9: EVENTUELT.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen bliver indkomne forslag offentliggjort på klubbens hjemmeside.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu