Generalforsamling 2019 - D.U.M.

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2019

Om klubben > Generalforsamling

DANSK URAL/DNEPR MOTORCYKELKLUB

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 10-8-2019 kl.15.00
NY ADRESSE: Mejerivejen 7, 5290 Marslev

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT.

2: BESTYRELSENS BERETNING.

3: GODKENDELSE AF REGNSKAB UNDERSKREVET AF KASSERER OG REVISOR.

4: INDKOMNE FORSLAG.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

6: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, JF. §6 PÅ VALG:

Leo Øster                         Modtager genvalg

Lenette Iversen                 Modtager genvalg

Jens Christensen               Modtager ikke genvalg

Jens Skovbjerg Hansen      Modtager ikke genvalg

7: Valg af 2 suppleanter

Nuværende: Supp. Per Tang Kristensen

Nuværende: Supp. Ole Eriksen

8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende: Revisor Christian Faber-Rod

Nuværende: Revisor supp. Peter Krogsten          

9: EVENTUELT.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen bliver indkomne forslag offentliggjort på klubbens hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Jens Skovbjerg Hansen

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu